LUNDS UNIVERSITET

Sektionen Ekonomi


----------------------------------------------------------------

25-Sep-2017 20:35:52 CEST


 

Under rubriken "Driftmeddelanden" publicerar Ekonomienheten kort information om tex driftstopp i Orfi, postningar som gått fel, tillfälligt ändrade öppettider i kassan och liknande meddelanden som endast är aktuella under en begränsad tid. Aktuella driftmeddelanden visas alltid på Ekonomienhetens hemsida, på första sidan. Längre meddelanden och information om varaktiga förändringar, t ex ändrade redovisningsprinciper, nya rapporter, meddelanden från bidragsgivare osv publiceras i ekonomienhetens nyhetsbrev "Pengaktuellt".

Pengaktuellt publiceras på Ekonomienhetens hemsida under rubriken "Pengaktuellt". Där finns även äldre upplagor för att den som är ny eller som varit borta från arbetet en längre tid ska kunna uppdatera sig på den senaste tidens förändringar genom att läsa igenom gamla Pengaktuellt.

All information som publiceras i Pengaktuellt och är av varaktig karaktär infogas även i EA-handboken, Rapporthandboken eller annat dokument. Du som önskar kan välja att få Driftmeddelande och/eller Pengaktuellt via email

Anmälan till nyhetsbreven görs på den administrativa portalen http://portal.adm.lu.se/.

 

 

----------------------------------------------------------------
Adress: Lunds Universitet, Sektionen Ekonomi, Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-2220000, Fax: 046-2224537
Ansvarig utgivare: Ann-Kristin Mattsson
E-post: webmaster@eken.lu.se
Senast uppdaterad 2004-05-10