LUNDS UNIVERSITET

Sektionen Ekonomi


----------------------------------------------------------------

25-Sep-2017 20:31:51 CEST


 
Detta arbetar vi med
Orfi Kundreskontra
Orfi Internfakturering
Inbetalningar
Konto, verksamhet, finansiär och koncernkodsval vid inbokning av inkomster
Klassificering bidrag/uppdrag
Momsregler - utgående moms
Kundregister
Statsbudgetmedelsutbetalningar och råd
Lån
EU-medel


Blanketter
Vill du ha en kund upplagd i Orfi? Vill du få en felaktigt inbokad inkomst rättad? Undrar du över en viss inbetalning? Bland inbetalningsgruppens blanketter hittar du mallar för bl a dessa frågor!

Instruktioner/Övrigt
Saknar du en inbetalning? Den har kanske kommit till universitetet utan tillräcklig information för identifiering! Leta bland inbetalningsgruppens förteckning över oklara inbetalningar, och hitta dina försvunna pengar!

Ny förordning om ingående mervärdesskatt och hanteringen av momsavgiften

Diarieföring av bidrag/kontrakt - instruktion

Speciella faktureringsadresser - här hittar du information om de företag som anmält krav på centrala faktureringsadresser.

Skapa arbetslista i Orfi - instruktion


Instruktion sök kund

Automatisk borttagning av internfakturaaviseringar

I Lunds universitets EA-handbok hittar du regler, tillämpningsföreskrifter, blanketter och annat som rör den ekonomiadministrativa hanteringen.

Kodplanen innehåller en översikt över Lunds universitets kod- och kontoplan, slagordsförteckning till kontoplanen, lista över koncern- och finansiärkoder och koder för lokal- och omkostnadsuttag. Kodplanen gäller fr o m 1 januari 2004.

Rapporter
Kundreskontran innehåller rapporter för både registreraren och uppföljaren. I rapporthandboken finns en sektion som beskriver de rapporter som finns i modulen med användningsområde, exempel och ifyllnadsinstruktioner.


Manualtillägg
Startkort

Så här når du oss

Email
Frågor om kundreskontran och inbetalningar
kund@eken.lu.se

Frågor om kundupplägg
kundupplagg@eken.lu.se

Frågor om lånehantering
lanehantering@eken.lu.se


Frågor om EU-medel
eu-medel@eken.lu.se

Medarbetare
Cecilia Sjöström (funktionsansvarig)
Marianna Csobod
Gudrun Iwansson
Maj-Britt Larsson
Ann-Charlotte Olsson

Telefon
24600, Tryck 2
Telefontid 09--12, 13--15

Telefax
24537

 

 

----------------------------------------------------------------
Adress: Lunds Universitet, Sektionen Ekonomi, Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-2220000, Fax: 046-2224537
Ansvarig utgivare: Ann-Kristin Mattsson
E-post: webmaster@eken.lu.se
Senast uppdaterad 2005-10-14